PAR KOMPĀNIJU „DUVA ENGINEERING”

Jau vairāk par 15 gadiem kompānijas „DUVA ENGINEERING” nodrošina pārtikas uzņēmumu daudzveidīgu tehnisko atbalstu un servisu visā pasaulē.
Mēs uzkrājām pieredzi, kas ļauj darīt to kvalitatīvi un profesionāli.